КАЛИФОРНИСКИ ЗАИЦИ

КАЛИФОРНИСКИ ЗАИЦИ

На каква възраст и как се отбиват зайчетата


 В зависимост от приетата система на отглеждане в зайцевъдната практика зайчетата се отбиват на различна възраст . При отглеждане на зайците в при промишлени условия с уплътнени раждания отбиването се извършва на 28-30 ден дневна възраст ,при полууплътнените раждания  на 35-40 дни , при интензивното отглеждане  за месо  на 45 дни,при бройлерно бройлерното  производство на 56-60 дни .
Широката зайцевъдна практика показва ,че най-подходяща възраст за отбиване на зайчета ,отглеждани в частните стопанства е на 45 ден. Това облекчава   интензивното  им отглеждане и зайчетата стават годни за клане на 110-115 дневна възраст.
Отбиването е важен момент в развитието на малките зайчета . Често през този период се наблюдават увеличаване на смъртността и намаляване на прираста. Поради това към него трябва да се подхожда с голо внимание  .

Отбиването може да се извърши по няколко начина .

1 -чрез отбиването на цялото зайчило

2- чрез отделяне на майката от зайчетата и периодичното и връщане при тях в продължение на няколко дни .

3- чрез отбиването през първия ден на най-едрите и добре развити зайчета ,а след 2-3 дни на по-слабите .Този начин на отбиване дава добри резултати при високо млечните зайкини  . От една страна ,млечността постепенно намаля ,а от друга се създава благоприятни условия за изостаналите зайчета по дълго време да бозаят .
 Друг вариант за по малък стрес при зайчетата е да се отдели зайкинята а зайчетата да останат в същата клетка .

Няма коментари:

Публикуване на коментар