КАЛИФОРНИСКИ ЗАИЦИ

КАЛИФОРНИСКИ ЗАИЦИ

Как можем да определим правилно пола на зайци?


На  2-месечна възраст, зайци трябва да бъдат отделени. Разделяне  само въз основа на правилното определяне на пола. Поставяме повече в една и съща клетка зайци, но трябва да се избегне другите две ситуации:
поставени в една и съща клетка на екземпляри от противоположния пол (т.е. непредвидени настъпване на бременност);
  • поставени в една и съща клетка на мъжете (те ще се борят помежду си и ще кастрира).
Какво да правите, когато  определяме  пола на заека ?
  • Проверете зайците  след  8 седмици минимум. На тази възраст сексуални символи са добре дефинирани.
  •  Определяне на пола  е много по-лесно, ако животното се поставя на гърба.

Какво да не правим, когато  се определи пола на един заек
  • Никога не дръж заека за ушите  Това е жестоко ни най-малко полезно. 
Операции:
  • Проверете наличието или липсата на тестисите. Ако тестисите са налице, то е ясно какво правим
  • Ако тестисите са отсъства, копието може да бъде женски или кастрирани мъжки, така че ние трябва да продължим анализа.


Няма коментари:

Публикуване на коментар