КАЛИФОРНИСКИ ЗАИЦИ

КАЛИФОРНИСКИ ЗАИЦИ

Гранули за зайци


  Пълноценните фуражи за зайци съдържат различни суровини от растителен произход, минерални добавки, витамини и други биологично активни вещества. Участието на отделните компоненти се определя от оптимизирани по състав хранителни рецепти в съответствие с потребностите на вида и различните категории.
Основните предимства на пълноценните гранулирани фуражи са следните:
  • Осигуряват всички необходими за зайците хранителни вещества в подходящо съотношение и при избор на компонентите в зависимост от цената им на пазара.
  • Повишават биологичната пълноценност на отделните компоненти чрез подходяща комбинация между тях и отстраняват или намаляват неблагоприятното влияние на някои фуражи при самостоятелно хранене.
  • Дават възможност за приложение на научните постижения в областта на храненето на животните в практиката чрез спазването на лесно изпълними препоръки за техниката на хранене. 
  • Позволяват внедряване на механизация при храненето, с което се облекчава и се намалява влаганият труд за получаване на единица животинска продукция.
  • Допринасят за повишаване на продуктивността на животните и за намаляване разхода на фураж за единица продукция.
  • Повишават общата икономическа ефективност от животновъдството, благодарение на посочените предимства при хранене с тях.
Пълноценните фуражи съдържат всички необходими хранителни вещества и не се изисква използване на други фуражи в дажбите.
Фуражите са опаковани в луксозни хартиени торби от 5 кг, или полипропиленови чували от 5 до 40 кг.
ПЪЛНОЦЕННИ ГРАНУЛИРАНИ ФУРАЖИ
Зайчета - стартер
Зайци - интензивно угояване

Фуражите за зайци не съдържат компоненти от животински произход !

Няма коментари:

Публикуване на коментар